Antigenní test – výtěr z nosohltanu – Covid-19 – 25 ks

Antigenní test – výtěr z nosohltanu – Covid-19 – 25 ks

2.500,00

999999 skladem

Popis

Antigenní test – výtěr z nosohltanu – Covid-19 – 25 ks

URČENÉ POUŽITÍ

Kazeta pro rychlý test na antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2) (výtěr) je diagnostický test in vitro pro kvalitativní detekci antigenů nového koronaviru ve výtěru z nosohltanu a dutiny ústní pomocí rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založená na monoklonálních protilátkách specifických pro antigen nového koronaviru. Poskytuje lékaři informace, které potřebuje, aby mohl předepsat správné léky.

SOUHRN

Kazeta pro rychlý test na antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2) (výtěr) se používá pro in vitro kvalitativní detekci nového koronaviru ve výtěru z hrdla, vzorcích hlenu u pacientů, u nichž je podezření na pneumonii způsobenou novým koronavirem, při podezření na výskyt agregovaných případů a v dalších případech vyžadujících diagnózu resp. diferenciální diagnózu nového koronaviru. Definice „případů s podezřením“ a „pacientů s podezřením na výskyt agregovaných případů“ a dalších skupin vycházejí z dokumentů „Diagnostika a plán léčby pneumonie u pacientů infikovaných novým koronavirem“ a „Plán sledování pneumonie u pacientů infikovaných novým koronavirem“ a dalších dokumentů (v platném znění) vydaných CDC.

Produkt slouží pouze jako pomocný prostředek při diagnostice souvisejících případů a jako zásoba pro stav nouze pro in vitro diagnostiku při epidemii pneumonie způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2) od prosince 2019 a nemůže se používat pro rutinní in vitro diagnostiku v klinické praxi. Souprava splňuje příslušné požadavky dokumentů „Diagnostika a plán léčby pneumonie u pacientů infikovaných novým koronavirem“ a „Plán prevence a kontroly pneumonie u pacientů infikovaných novým koronavirem“ a dalších používaných dokumentů.

Výsledky detekce touto soupravou jsou určeny pouze jako klinická informace a nemají sloužit jako jediné klinické kritérium pro stanovení diagnózy. Doporučuje se provést komplexní analýzu onemoc- nění v kombinaci s klinickými projevy a dalšími laboratorními testy.

PRINCIP

Testovací kazeta pro rychlý test na antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2) (výtěr) je imunochro- matografický test s membránou, který využívá vysoce citlivých protilátek proti novému koronaviru.

Testovací kazeta se skládá z těchto tří částí: podložka pro vzorek, podložka pro činidlo a reakční membrána. Celý pásek je upevněný v plastovém prostředku. Membrána pro činidlo obsahuje mo- noklonální protilátky proti novému koronaviru konjugované s koloidním zlatem. Reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému koronaviru a polyklonální protilátky proti myšímu glo- bulinu, které jsou na membráně již imobilizované.

Když je vzorek nanesen do okénka pro vzorek se konjugáty vysušené v podložce pro činidlo rozpustí a migrují společně se vzorkem. Pokud je vzorku přítomný nový koronavirus, komplex vytvořený mezi konjugátem proti novému koronaviru a virem se zachytí pomocí specifických monoklonálních proti- látek proti novému koronaviru imobilizovaných v testovací oblasti T.

Bez ohledu na to, zda vzorek virus obsahuje nebo neobsahuje, migruje roztok dále a setkává se s dalším činidlem (protilátkami proti myšímu IgG), které naváže zbývající konjugáty, čímž v kontrolní oblasti C vznikne červený proužek.

ČINIDLA

Membrána pro činidlo obsahuje monoklonální protilátky proti novému koronaviru konjugované s koloidním zlatem. Reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému koronaviru a polyklonální protilátky proti myšímu globulinu, které jsou na membráně již imobilizované.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

  • Pouze pro diagnostické použití in vitro.
  • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
  • Před otevřením ochranného obalu testovacího prostředku se ujistěte, že obal není poškozen.
  • Test proveďte při pokojové teplotě v rozmezí od 15 do 30 °C.
  • Při zacházení se vzorky používejte rukavice, nedotýkejte se membrány činidla ani okénka pro vzorek.
  • Se všemi vzorky a použitým příslušenstvím je třeba nakládat jako s infekčním materiálem a zlikvidovat je dle místních předpisů.
  • Nepoužívejte vzorky obsahující krev.

UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA

Kazetu pro rychlý test na antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2) (výtěr) uchovávejte při pokojové teplotě nebo v chladničce (2–30 °C). Chraňte před mrazem. Všechna činidla jsou stabilní do data exspirace uvedeného na vnějším obalu a na lahvičce pufru.

Krabice s 25 ks Hrubá cena v Kč
do= 1.000 testů  100 Kč   hrubá cena za test
od= 1.000 testů  95 Kč     hrubá cena za test
od = 5.000 testů  80 Kč    hrubá cena za test
od = 10.000 testů  77 Kč     hrubá cena za test
od = 30.000 testů  75 Kč     hrubá cena za test
od = 50.000 testů  72 Kč     hrubá cena za test
od = 100.000 testů  65 Kč     hrubá cena za test

Doručení s platbou na účet pro úřady, společnosti, obce, instituce a obchodní zákazníky. Rovněž dodáváme větší objednávky pro školy, školky, instituce, úřady a společnosti na účet.

Pro firemní zákazníky a zákazníky B2B

Rovněž dodáváme větší objednávky pro školy, školky, instituce, úřady a společnosti na účet.

Pokud máte konkrétní požadavek nebo potřebujete množství přes 1 000 kusů, pošlete nám dotaz s požadovaným množstvím objednávky nebo s vaším požadavkem na: info@healthsystems24.cz