Zásady Ochrany Soukromí

Zásady Ochrany Soukromí

Notes on data protection

Poznámky k ochraně údajů

Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost a naše produkty. V tomto okamžiku bychom vás rádi informovali o tom, které údaje shromažďujeme, používáme a zpracováváme a kdy a jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

Sběr a použití údajů

Osobní údaje jsou informace, které lze použít k identifikaci osoby jako takové. To zahrnuje například vaše jméno, vaši adresu, vaši e-mailovou adresu nebo vaše telefonní číslo.

(1) Shromažďování osobních údajů při používání webových stránek

Používáme-li web pouze pro informační účely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru. Chcete-li zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro to, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • množství přenesených dat
 • Web, ze kterého žádost přišla
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.
 • Právním základem pro uchovávání údajů je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

(2) Shromažďování osobních údajů během registrace

Nabízíme vám možnost registrace na našich webových stránkách poskytnutím osobních údajů.

V závislosti na typu uzavřené smlouvy ukládáme následující údaje:

 • Příjmení, křestní jména
 • Adresa
 • Fakturační adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo

V rámci registračního procesu budete dotázáni, zda jste si vzali na vědomí prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasíte s jeho platností, což potvrdíte kliknutím na pole a zaškrtnutím příslušného políčka. Tímto způsobem souhlasíte s používáním vašich osobních údajů pro následující účely:

 • Zpracování objednávek
 • Zasílání přímé pošty, např. e-mailem, vložením balíčku nebo poštou, zasláním nabídek a poukazů
 • Zasílání žádostí o hodnocení
 • Zasílání našeho zpravodaje

Pokud jste udělili souhlas, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 lit. GDPR a pokud registrace slouží k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření s vámi, také čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Develle Premium Cosmetics GmbH

Parkstrasse 19

03149 Forst LAUSITZ odpovídá za správu osobních údajů

Generální ředitel: Klaus Mudrack

Tel.: +49 (0) 3562 98 76 087

E-mail: info@healthsystems24.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na E-Mail: info@healthsystems24.cz

Tel.: +49 (0) 3562 98 76 087

Účely zpracování osobních údajů

Vaše údaje ukládáme pouze pro následující účely:

Zpracovávat objednávky (včetně zpracování plateb a v případě potřeby i kontroly kreditu), zasílat nám reklamu a služby zákazníkům.

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme v našem ústředí společnosti.

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je přenos nezbytný v souvislosti se zpracováním smlouvy nebo pro účely fakturace nebo sběru (např. Přepravní společnost nebo poskytovatel platebních služeb) nebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas.

Právním základem pro předávání údajů třetím osobám za účelem zpracování smlouvy nebo pro účely fakturace je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a pro přenos v kontextu zákonem stanovených případů čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR.

Doba ukládání dat

Vaše údaje ukládáme tak dlouho, jak to vyžaduje příslušný účel, s přihlédnutím k vašim oprávněným zájmům. Pokud pro určité údaje, které jsou zpracovávány pro zpracování kupních smluv, existuje doba zadržení daně, budou data uložena po dobu 6 nebo 10 let. Během této doby je zpracování údajů omezeno po 2 letech, tj. Údaje jsou používány pouze pro splnění zákonných povinností. Zadržovací povinnost začíná na konci kalendářního roku, ve kterém zákazník zadal objednávku nebo došlo ke splnění smlouvy.

 

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím společnostem / kategoriím osob v souladu se zákonnými ustanoveními:

Daňový audit, jiné orgány

Externí poskytovatelé služeb a profesionální konzultanti, jako jsou právníci, auditoři, účetní atd. Úvěrové kanceláře pro úvěrové kontroly, poskytovatelé služeb vymáhání pohledávek,

poskytovatelé poštovních / přepravních služeb, spediční agenti, např. UPS, DHL, Deutsche Post

poskytovatelé plateb, jako je PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko; Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, (Amazon Pay) Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Lucembursko; (Apple Pay) Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Irsko; Shopify Payments, 126 York Street, Suite 200, Ottawa, ON, Kanada, K1N 5T5; Google Pay (Evropa), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 

Právním základem pro předávání údajů třetím osobám za účelem zpracování smlouvy nebo pro účely fakturace je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a pro přenos v kontextu zákonem stanovených případů čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR.

Vaše práva

K uplatnění svých práv můžete použít kontaktní formulář (https://healthsystems24.cz/pages/kontakt) nebo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo odpovědnou osobu nebo nás kontaktovat na e-mailu: info@healthsystems24.cz, Tel: +49 (0) 3562 98 76 087

Máte následující práva:

7.1 Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Pro tento účel jsou k dispozici výše uvedené možnosti kontaktu (https://healthsystems24.cz/pages/kontakt).

7.2 Další práva

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám také následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu,
 • Právo na vymazání nebo omezení zpracování,
 • Právo vznést námitku proti zpracování,
 • Právo na přenositelnost údajů,

Máte také právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů námi.

Odpovědným dozorovým úřadem pro ochranu údajů pro Braniborsko je:

Státní komisař pro ochranu údajů a pro právo nahlížet do spisů

Dagmar Hartge

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Telefon: 033 203 / 356-0 Fax

: 033 203 / 356-49

E-mail: Poststelle@LDA.Brandenburg .de

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, použijeme vaše údaje pouze ke zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje nebudou použity pro reklamní účely ani nebudou předány třetím stranám.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených prostřednictvím kontaktního formuláře nebo v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud je navázání kontaktu rovněž zaměřeno na uzavření smlouvy, je dalším právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, budeme ukládat, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit.

Soubory cookie

Cookies používáme k tomu, abychom návštěvu našeho webu zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč obdrží, když navštívíte naše webové stránky, a uloží je do vašeho počítače. Některé soubory cookie jsou vymazány okamžitě po zavření prohlížeče. Ostatní soubory cookie zůstávají trvale ve vašem počítači a umožňují nám rozpoznat vás nebo váš počítač při příští návštěvě našich webových stránek.

Tato stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 

 1. a) Přechodné cookies, ty se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To znamená, že váš počítač bude rozpoznán, když se vrátíte na náš web. Soubory cookie relace jsou odstraněny, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
 2. b) Trvalé soubory cookie, tyto se po určité době automaticky odstraní, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Používání cookies můžete ovlivnit změnou nastavení svého prohlížeče. Většina prohlížečů má možnost, pomocí které lze omezit nebo zabránit ukládání cookies. Každý prohlížeč je individuální způsobem, kterým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v příslušné nabídce nápovědy vašeho prohlížeče.

Pro příslušný prohlížeč je najdete pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=cs&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Upozorňujeme však, že deaktivace cookies může znamenat, že máte k dispozici pouze omezené funkce webových stránek.

Právním základem pro používání cookies je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Analytické nástroje

Používání Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů pomocí pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem. Stáhněte a nainstalujte z: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“. Výsledkem je, že adresy IP jsou dále zpracovávány ve zkrácené formě, takže lze vyloučit osobní odkazy. Pokud lze údaje shromážděné o vás propojit s osobou, bude to okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek a k jejich pravidelnému zlepšování. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a zvýšení její zajímavosti pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, společnost Google předložila štít EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/ terms / de .html, přehled ochrany údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, stejně jako prohlášení o ochraně údajů: http://www.google.de / intl / de / policies / privacy.

 

10.2 Používání Hotjar

Naše webové stránky používají software pro analýzu Hotjar od společnosti Hotjar Ltd. 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640, Malta (http://www.hotjar.com), což nám umožňuje analyzovat vaše používání této webové stránky. Hotjar používá soubory cookie a sledovací kód, pomocí kterého jsou shromážděná data přenášena na server Hotjar. Tato data jsou v zásadě informace týkající se zařízení, jako je IP adresa, velikost obrazovky vašeho zařízení, typ zařízení a informace o prohlížeči, jako je typ a verze, vaše zeměpisné umístění a vaše jazykové nastavení. Vaše e-mailová adresa bude zaslána s vaším jménem a příjmením, pokud jste nám poskytli tyto informace. Interakce uživatelů, jako je pohyb myší, navštívené webové stránky, jakož i datum a čas použití, jsou přenášeny na Hotjar. Vaše IP adresa je Hotjar automaticky anonymizována a uložena pouze v tomto formuláři. Kromě toho je uživatelům webových stránek přidělen „jedinečný identifikátor uživatele (UUID), který Hotjar může použít k záznamu vracejících se uživatelů našich webových stránek – aniž by byl spojen s vašimi osobními údaji.

Prostřednictvím odkazu https://www.hotjar.com/opt-out můžete zabránit shromažďování a používání vašich údajů společností Hotjar.

10.3 Používání Tidio

Naše webové stránky používají službu Tidiochat od společnosti Tidio Ltd. 220C Blythe Road, W14 0HH, Londýn, Velká Británie (www.tidiochat.com). Tato služba se používá ke zpracování anonymizovaných údajů za účelem webové analýzy a k provozování živého chatu. Pro tento účel lze použít soubory cookie, které umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a skrze které proudí určité informace na místo, které nastavuje cookie. Údaje shromážděné pomocí služby Tidiochat nebudou použity k vaší osobní identifikaci bez vašeho souhlasu. Údaje také nejsou sloučeny s osobními údaji o nositeli použitého pseudonymu. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých představ a např. B. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Chtěli bychom zdůraznit, že možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tidio: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy.

 

Právo vznést námitku

Proti shromažďování a ukládání dat pro účely analýzy využití můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás budete informovat o své námitce: např. e-mailem: info@healthsystems24.cz nebo Tel: +49 (0) 3562 98 76 087.

Právním základem pro použití analytických nástrojů je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR.

 1. Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách odkazujeme na platformy sociálních médií Facebook, Instagram a YouTube pomocí příslušných symbolů. Jedná se o hypertextové odkazy, kterými se vaše data nepřenášejí. Pokud kliknete na odkaz, budete přesměrováni na naši příslušnou přítomnost v sociálních médiích. Vaše údaje budou přeneseny do příslušné služby sociálních médií, pouze pokud jste přihlášeni k příslušnému uživatelskému účtu. V takovém případě může příslušná platforma sociálních médií obdržet informace o tom, jaký obsah jste si u nás prohlíželi.

Za služby sociálních médií, které propojujeme, zodpovídáme výlučně:

pro Facebook a jeho webové stránky Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA pro Instagram a jeho webové stránky;

pro YouTube a jeho webové stránky YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání vašich údajů příslušnou službou sociálních médií najdete v pokynech k ochraně údajů příslušné platformy.

 1. Připojení k Facebooku

Na našich webových stránkách používáme službu „Facebook Connect“ od společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Nabízíme vám možnost přihlásit se na náš web pomocí služby Facebook Connect, pokud máte profil na Facebooku, a dát nám svůj výslovný souhlas s výměnou údajů s Facebookem. V tomto případě není nutná žádná další registrace. Chcete-li se přihlásit, budete přesměrováni na stránku Facebook, kde se můžete přihlásit pomocí svých údajů o používání. Tímto způsobem váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebook, přičemž váš profil na Facebooku a naše služba jsou navzájem propojeny. Prostřednictvím tohoto odkazu Facebook přijímá informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku našeho webu, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni na Facebook. Prostřednictvím tohoto odkazu dostáváme v závislosti na vašem nastavení ochrany údajů na Facebooku automaticky následující informace od společnosti Facebook Inc. (jméno, e-mailová adresa, datum narození, adresa, jméno Facebooku, ID uživatele, věk, pohlaví a případně profilový obrázek, seznam přátel a lajky). Z těchto údajů používáme k vytvoření uživatelského účtu pouze vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození a vaši adresu, pokud jste je schválili na Facebooku. Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, abychom vás mohli identifikovat. Prostřednictvím odkazu automaticky dostáváme následující informace od společnosti Facebook Inc. (jméno, e-mailová adresa, datum narození, adresa, jméno Facebooku, ID uživatele, věk, pohlaví a případně profilový obrázek) v závislosti na vašem nastavení ochrany údajů na Facebooku, seznamu přátel a lajcích). Z těchto údajů používáme k vytvoření uživatelského účtu pouze vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození a vaši adresu, pokud jste je schválili na Facebooku. Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, abychom vás mohli identifikovat. Prostřednictvím odkazu automaticky dostáváme následující informace od společnosti Facebook Inc. (jméno, e-mailová adresa, datum narození, adresa, jméno Facebooku, ID uživatele, věk, pohlaví a případně profilový obrázek) v závislosti na vašem nastavení ochrany údajů na Facebooku, seznamu přátel a lajcích). Z těchto údajů používáme k vytvoření uživatelského účtu pouze vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození a vaši adresu, pokud jste je schválili na Facebooku. Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, abychom vás mohli identifikovat. seznam přátel a lajky). Z těchto údajů používáme k vytvoření uživatelského účtu pouze vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození a vaši adresu, pokud jste je schválili na Facebooku. Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, abychom vás mohli identifikovat. seznam přátel a lajky). Z těchto údajů používáme k vytvoření uživatelského účtu pouze vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození a vaši adresu, pokud jste je schválili na Facebooku. Tyto informace jsou vyžadovány pro uzavření smlouvy, abychom vás mohli identifikovat.

Další informace o službě Facebook Connect a nastavení ochrany osobních údajů najdete v informacích o ochraně údajů a podmínkách používání společnosti Facebook Inc. http://www.facebook.com/policy.php

 

Pokud si nepřejete, aby Facebook propojil údaje získané prostřednictvím našich webových stránek s vaším profilem na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také vyloučit plugin Facebook Connect s doplňky pro váš prohlížeč.

odvolání

Souhlas udělený k výměně údajů prostřednictvím služby Facebook Connect lze do budoucna kdykoli odvolat zasláním zprávy na tel: +49 (0) 3562 98 76 087 nebo e-mail: info@healthsystems24.cz.

 1. Správce značek Google

Na našem webu používáme službu Google Tag Manager od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94.043 USA. Díky Správci značek Google mohou obchodníci spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Značka je označení nebo označení databáze. Samotný Správce značek, který značky používá, pracuje bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Značky nastavené prostřednictvím Správce značek Google zajišťují pouze shromažďování dat, která jsou předávána cílovému systému. Protože jsou data předávána pouze dále, systém data neshromažďuje ani neukládá sám. Správce značek spouští pouze další značky, které samy mohou shromažďovat data. Odpovídající vysvětlení pro tyto příslušné poskytovatele třetích stran najdete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Správce značek Google však tato data nepoužívá. Pokud jste nastavili nebo jinak deaktivovali soubory cookie, bude to pozorováno u všech sledovacích značek, které byly použity ve Správci značek Google, takže nástroj nezmění vaše nastavení souborů cookie.

 

Google vás může požádat o svolení ke sdílení některých údajů o produktech (např. Údajů o vašem účtu) s jinými službami Google, aby bylo možné aktivovat určité funkce, např. B. zjednodušit přidávání nových značek pro sledování konverzí pro AdWords. Vývojáři společnosti Google navíc čas od času kontrolují informace o používání produktů, aby mohli produkt dále optimalizovat. Google však nebude předávat žádné údaje tohoto typu jiným produktům Google bez vašeho souhlasu.

 

Další informace naleznete v pokynech společnosti Google k používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google pro tento produkt.

 1. Zpravodaj

(1) S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, který používáme k informování o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Inzerované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

 

(2) K registraci k odběru našeho zpravodaje používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení. To znamená, že po registraci vám zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve které vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat zpravodaj. Pokud nepotvrdíte svoji registraci do [24 hodin], budou vaše údaje blokovány a automaticky smazány po jednom měsíci. Kromě toho ukládáme IP adresy, které používáte, a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je dokázat vaši registraci a v případě potřeby vyjasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

 

(3) Jedinou povinnou informací pro zasílání zpravodaje je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání zpravodaje. Právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. GDPR.

 

(4) Svůj souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru zpravodaje. Odvolání můžete deklarovat kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s novinami, e-mailem na (info@healthsystems24.cz) nebo odesláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v právním upozornění.

K zasílání našich zpravodajů používáme službu Klaviyo od společnosti Klaviyo Inc, Boston, USA. Data, která jste uložili při registraci k odběru zpravodaje (e-mailová adresa, případně jméno, IP adresa, datum a čas vaší registrace), budou přenesena na server provozovaný společností Klaviyo Inc. v USA, kde jsou „US Privacy Shields“. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Klaviyo najdete na adrese: http://klaviyo.com/privacy/.

 

(5) Chtěli bychom upozornit, že při odesílání zpravodaje vyhodnotíme vaše chování uživatelů. Pro toto vyhodnocení obsahují odeslané e-maily takzvané webové majáky nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem, které jsou uloženy na našem webu. Pro účely hodnocení propojíme údaje uvedené v § 3 a webové majáky s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. S takto získanými údaji vytvoříme profil uživatele, abychom přizpůsobili zpravodaj vašim individuálním zájmům. Zaznamenáváme, když čtete naše zpravodaje, které odkazy na ně kliknete a z toho odvodíte své osobní zájmy.

Právo vznést námitku

Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každém e-mailu nebo nás kontaktovat jiným způsobem, např. přes Tel: +49 (0) 3562 98 76 087 nebo e-mailem: info@healthsystems24.cz . Tyto informace se ukládají tak dlouho, dokud se přihlásíte k odběru zpravodaje. Po odhlášení data ukládáme čistě statisticky a anonymně. Takové sledování také není možné, pokud jste ve svém e-mailovém programu ve výchozím nastavení deaktivovali zobrazování obrázků. V takovém případě se informační bulletin nezobrazí úplně a možná nebudete moci používat všechny funkce. Pokud obrázky zobrazíte ručně, proběhne výše uvedené sledování.

 1. Používání doplňků sociálních médií

Na našich webových stránkách používáme takzvané sociální pluginy („pluginy“) z Instagramu, které provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

 

Používáme takzvané řešení se dvěma kliknutími. To znamená, že při návštěvě našich webových stránek nejsou společnosti Instagram původně předávány žádné osobní údaje. Plug-in ve formě obrázků je opatřen nadpisem „Sledujte nás na Instagramu“. Dáme vám příležitost komunikovat přímo s Instagramem pomocí tlačítka. Instagram obdrží informace, že jste navštívili náš web, pouze pokud kliknete na označené pole a aktivujete jej. Kromě toho budou předány údaje uvedené v § 1 tohoto prohlášení. Aktivací modulu plug-in budou vaše osobní údaje přeneseny do Instagramu a tam uloženy (v USA pro poskytovatele z USA).

Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje a postupy zpracování údajů, ani si nejsme vědomi celého rozsahu shromažďování údajů, účelů zpracování nebo doby uchovávání. Nemáme také žádné informace o vymazání údajů shromážděných společností Instagram.

Pokud s modulem plug-in pracujete, zejména kliknete na obrázek modulu plug-in, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Instagram. Obsah pluginu se přenáší přímo z Instagramu do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Díky této integraci obdrží Instagram informace, že váš prohlížeč přistoupil na náš web, i když nemáte profil Instagramu nebo nejste aktuálně přihlášeni k Instagramu. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Instagram v USA a tam se ukládají. Pokud jste přihlášeni k Instagramu, může Instagram okamžitě přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu účtu Instagram. Informace se také zveřejní na vašem účtu Instagram a zobrazí se tam vašim kontaktům.

Instagram ukládá o vás shromážděné údaje jako uživatelský profil a používá je pro reklamu, průzkum trhu nebo design svých webových stránek podle potřeb. Takové hodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem zobrazování reklamy podle potřeb a za účelem informování dalších uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, i když pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat Instagram.

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a využívání údajů společností Instagram, jakož i vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů Instagramu: https: // help. instagram.com/155833707900388/.

Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našeho webu přímo k vašemu účtu Instagram, musíte se před návštěvou našeho webu z Instagramu odhlásit. Můžete také úplně zablokovat načítání pluginů Instagramu pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. B. s blokátorem skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR.

 1. Remarketing / retargeting

(1) Na našich webových stránkách používáme pro účely retargetingu a remarketingu „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tato služba používá takzvané sledovací nebo remarketingové pixely. Jedná se o obrazové soubory pixelů, které umožňují analýzu souborů protokolu. Pomocí pixelů může poskytovatel služeb zjistit, kdy a kolik uživatelů k pixelu přistoupilo, nebo zda a kdy byl otevřen e-mail nebo navštívena webová stránka.

 

(2) S pomocí této služby mohou být uživatelům webových stránek zobrazeny reklamy související se zájmem („Facebook Ads“) při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tento proces také používají. Máme zájem zobrazovat vám reklamy, které vás zajímají, abychom pro vás učinili naši webovou stránku zajímavější. Když navštívíte náš web, vytvoří se přímé spojení se servery Facebook prostřednictvím pixelu. To umožňuje Facebooku identifikovat vás pomocí vašeho ID prohlížeče, protože to může být propojeno s vaším uživatelským účtem. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které Facebook pomocí tohoto nástroje shromažďuje, a proto vás informujeme podle naší úrovně znalostí: Integrací Facebook Custom Audiences získává Facebook informace, ke kterým jste přistupovali odpovídající webové stránky na naší webové stránce nebo že jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni u služby Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni na Facebooku nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační prvky.

 

(3) Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je pro přihlášené uživatele možná na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

 

(4) Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR. Další informace o zpracování údajů Facebookem jsou k dispozici na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Právo vznést námitku

Pokud si nepřejete, aby vám byla zobrazována reklama vygenerovaná příslušnou službou cílení, můžete vznést námitku proti použití technologie retargetingu na našem webu zasláním zprávy na adresu info@healthsystems24.cz.

 1. Bezpečnost dat

Přijali jsme řadu bezpečnostních opatření k ochraně vašich osobních údajů. Naše servery a databáze jsou mimo jiné chráněny fyzickými a technickými opatřeními.

Při shromažďování a přenosu dat prostřednictvím našich webových stránek používáme standardizovanou technologii šifrování SSL. V rámci procesu objednávání jsou osobní údaje přenášeny pomocí šifrování SSL, které lze rozpoznat podle symbolu zámku v prohlížeči a přidáním „https: //“ do adresního řádku.

 

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předáte, přečíst třetími stranami. Při komunikaci e-mailem nelze zaručit 100% zabezpečení dat.

 

 1. Změny v tomto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na tomto webu a automaticky vstoupí v platnost 30 dní po jejich zveřejnění. O všech významných změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat e-mailem.